Kurs Dowódców Drużyn

Pod koniec roku rozpoczą się cykl szkoleń wewnętrznych dedykowany dla przyszłych i obecnych dowódców drużyn. 

 

Jest to nowy system szkolenia. Reforma szkolenia strzelców, którzy starają się o wyższe stopnie strzeleckie. Celem nowego systemu jest zapewnienie jednolitego szkolenia dla dowódców do stopnia sekcji i drużyny, również w perspektywie dalszego rozwoju do dowódców plutonu. 

 

Rozwiązania przyjęte przez kadrę szkoleniową Jednostki mają zapewnić dowódcom niższego szczebla równomierny rozwój i ujednolicenie procedur. Strzelcy po otrzymaniu stopnia starszy strzelec ZS przystępuję do wewnętrznego Kursu Dowódców Drużyn, który składa się z kilku etapów m.in.

test sprawności fizycznej w terenie, współdziałanie w grupie, nawigacja w terenie, maskowanie, przemieszczanie się;

wykłady ze wszystkich dziedzin niezbędnych dowódcy druzyny: musztra, bytowanie, podstawy dowodzenia, podstawy taktyki;

szkolenie taktyczne w terenie otwartym - trening przyjętych procedur i zgrywanie zespołu;

szkolenie taktyczne w terenie zurbanizowanym;

szkolenie taktyczne w terenie leśnym;

przećwiczenie procedur MEDEVAC w terenie zielonym i zurbanizowanym;

dowodzenie pododdziałem w sytuacji bojowej, łączność.

 

Po przejściu całego programu kursantów czeka egzamin. Po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu kursant będzie mógł starać się w przyszłości na stopień Sekcyjny ZS, jeśli będzie spełniał pozostałe wymagania.

 

Pod koniec roku rozpoczął się I etap szkolenia - sprawdzenie mozliwości fizyczno-psychicznych przyszłych dowódców.

Na tym etapie odpadło dwóch kursantów.

 

tl_files/kdd 2013 2014/211213-1220(001).jpg

 

tl_files/kdd 2013 2014/211213-1220(002).jpg

 

tl_files/kdd 2013 2014/211213-1220.jpg

2017-06-15 09:39

Czas wakacji.
Zbliża się długo wyczekiwany okres wakacyjny. Dla wielu z nas będzie to czas odpoczynku i regeneracji. Część z nas pochłonie również sezonowa praca, czy pomoc w domu. Jednostka w okresie od początku lipca do końca sierpnia będzie funkcjonować nieco inaczej niż w ciągu roku. W tym czasie nie planujemy żadnego naboru dla kandydatów. Pierwszy nabór planowany jest na przełom wrzesień/październik br.

2017-02-01 14:49

Artykuł: Współczesna młodzież (1)

Zapraszamy do lektury naszego artykułu dotyczącego życia współczesnej młodzieży. Artykuł oparty został o nasze doświadczenia i obserwacje w trakcie współpracy z młodzieżą.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2017-01-31 16:04

Strzeleckie ferie zimowe

tl_files/ferie 2017/topografia07.jpg

Ferie zimowe za nami. Dla strzelców z Jarosławia był to czas intensywnego szkolenia i dobrej zabawy. Zapraszamy na krótką relację.
CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-11-12 23:18

Święto Niepodległości 2016
Fotograf: Tomasz Majcher

Strzelcy JS2025 wzięli czynny udział w uroczystościach Święta Niepodległości.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-10-20 19:40

Lekcja historii
...

Dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży w Jarosławiu wzięliśmy udział w lekcji historii, dzięki której poznaliśmy szczegółowo historię sztandaru Armii Krajowej, który mamy zaszczyt nosić.

CZYTAJ WIĘCEJ...

wszystkie wiadomości