Wiadomości o naszej jednostce

Jednostka Strzelecka nr 2025 w Jarosławiu im. ppor. Zbigniewa Zielińskiego powstała w 2003 r. Od początku jej istnienia dowódcą jest mł. insp. ZS Daniel KOT.

 

Jesteśmy jednostką terenową Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej, która jest kontynuatorem ideowym przedwojennego Związku Strzeleckiego.

Jako organizacja wychowawcza, naszym zadaniem jest kształtowanie świadomości młodego obywatela oraz zapewnienie mu wartościowych form spędzenia wolnego czasu.

 

Działalność Jednostki realizowana jest na trzech kierunkach działania:

 

Pierwszy - kształtowanie postaw prospołecznych, patriotycznych i wychowanie młodzieży i osób dorosłych wg. takich wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna oraz wzajemny szacunek, przyjaźń, pomoc. Organizowanie czasu wolnego poprzez szkolenia z pierwszej pomocy, łączności, ćwiczenia sprawnościowe, przysposobienie wojskowe, obowy, wycieczki, szkolenia poligonowe.

 

Drugi - przygotowanie oraz działanie młodzieży i mieszkańców miasta Jarosławia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez współdziałanie ze służbami ratunkowymi w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków oraz innych wypadków i katastrof.

 

Trzeci - przygotowanie społeczeństwa i organizowanie się na rzecz obronności "małej Ojczyzny" na wypadek zagrożeń militarnych i innych zagrażających bezpieczeństwu Państwa, powiatu, czy gminy.

 

 

2017-06-15 09:39

Czas wakacji.
Zbliża się długo wyczekiwany okres wakacyjny. Dla wielu z nas będzie to czas odpoczynku i regeneracji. Część z nas pochłonie również sezonowa praca, czy pomoc w domu. Jednostka w okresie od początku lipca do końca sierpnia będzie funkcjonować nieco inaczej niż w ciągu roku. W tym czasie nie planujemy żadnego naboru dla kandydatów. Pierwszy nabór planowany jest na przełom wrzesień/październik br.

2017-02-01 14:49

Artykuł: Współczesna młodzież (1)

Zapraszamy do lektury naszego artykułu dotyczącego życia współczesnej młodzieży. Artykuł oparty został o nasze doświadczenia i obserwacje w trakcie współpracy z młodzieżą.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2017-01-31 16:04

Strzeleckie ferie zimowe

tl_files/ferie 2017/topografia07.jpg

Ferie zimowe za nami. Dla strzelców z Jarosławia był to czas intensywnego szkolenia i dobrej zabawy. Zapraszamy na krótką relację.
CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-11-12 23:18

Święto Niepodległości 2016
Fotograf: Tomasz Majcher

Strzelcy JS2025 wzięli czynny udział w uroczystościach Święta Niepodległości.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-10-20 19:40

Lekcja historii
...

Dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży w Jarosławiu wzięliśmy udział w lekcji historii, dzięki której poznaliśmy szczegółowo historię sztandaru Armii Krajowej, który mamy zaszczyt nosić.

CZYTAJ WIĘCEJ...

wszystkie wiadomości