V Coroczna Ogólnopolska Odprawa Komendy Głównej z kadrą dowódczą Jednostek Strzeleckich

tl_files/ODPRAWA.jpg

 

W dniach 4-6. marca 2011 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbyła się V Coroczna Ogólnopolska Odprawa Komendy Głównej  z kadrą dowódczą Jednostek Strzeleckich. Odprawa miała charakter rozliczeniowo – zadaniowy.

 

Celem odprawy było podsumowanie działalności Komendy Głównej, Jednostek Strzeleckich w 2010 roku, omówienie kolejnych zadań i wytycznych na 2011 r. a także omówienie strategicznych tematów, kierunków działań dla organizacji.

  

Tematem wiodącym V Odprawy były zagadnienia związane ze szkoleniem w Związku, przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć i szkoleń, planowanie szkoleń w oparciu o wytyczne szkoleniowe Szefa Wydziału Szkolenia KG, zatwierdzone przez Komendanta Głównego.

 

Szczególny nacisk został położony na usamodzielnienie działalności jednostek terenowych poprzez pozyskiwanie odrębnej osobowości prawnej. Zostały omówione wynikające z tego korzyści dla JS, a także omówiono realizację zadań w oparciu o współpracę z MON. Przedstawione zostały możliwości pozyskiwania dotacji, środków finansowych na realizowanie zadań na własnym terenie.

 

W odprawie wzięło udział blisko 120 Dowódców Jednostek Strzeleckich i ich zastępców.

Główne zagadnienia na V odprawę przewidywały:

1.) Omówienie całokształtu wydarzeń w Związku w 2010 r.

a. Wystąpienie Komendanta Głównego,
b. Wystąpienie Szefa Sztabu KG,
c. Wystąpienia Szefów Wydziałów Komendy Głównej,
d. Wystąpienia wyznaczonych Dowódców JS /praktyczne wskazówki dla kadry ,

2.) Przedstawienie planów i zamierzeń KG na 2011 r.

a. Działalność promocyjna Związku,
b. Działalność szkoleniowa Związku,
c. Działalność logistyczna, zaopatrzeniowa Związku,
d. Działalność prawna / legislacyjna Związku / we współpracy z instytucjami państwowymi,

3.) Wystąpienia zaproszonych gości ZS „STRZELEC” OSW:

a. Przedstawiciel Zarządu P-7 Sztabu Generalnego WP /w sprawach NSR/,
b. Przedstawiciel PZK, kandydat na wakat Szefa Sekcji „Łączności”,
c. Spotkanie rocznicowe z Gościem specjalnym /niedziela/,

4.)  Przedsięwzięcia okolicznościowe:
a. Przyrzeczenie Strzeleckie kadry nowej JS,
b. Przywitanie Dowódców i kadry nowych JS,

Do przedsięwzięć wewnętrznych /roboczych/ należały:

1.) Wręczenie aktów mianowań nowych Dowódców Okręgów

Strzeleckich /odczytanie Rozkazu Organizacyjnego/:

- Dowódcy I. Okręgu Strzeleckiego – CENTRALNEGO,
- Dowódcy II. Okręgu Strzeleckiego – POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO,
- Dowódcy III. Okręgu Strzeleckiego – ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKIEGO,
- Dowódcy IV. Okręgu Strzeleckiego – POMORSKIEGO.

2.) Rozliczenie finansowe z kadrą dowódczą JS:

- omówienie sytuacji związanej ze sprawozdaniami finansowymi w JS,
- przedstawienie rozliczeń finansowych w oparciu o forum służbowe,
- przedstawienie struktury forum służbowego kadry JS w ramach OS,

3.) Sprawy administracyjne, rejestrowe, adresowe kadry JS:
- uzupełnienie danych adresowych i kontaktowych kadry JS,
- zapoznanie kadry JS z systemem przekazywania informacji, korespondencji, komunikacji służbowej poprzez forum „OKRĘGI”

4.) Sprawy szkoleniowe Związku:
- szkolenia w Jednostkach Strzeleckich /wymogi i obostrzenia prawne,
- wytyczne szkoleniowe, warunki bezpieczeństwa/,
- szkolenia centralne / jw./,
- opracowanie nowych wytycznych, programu szkolenia, zależności służbowych, stopni strzeleckich od poziomu wyszkolenia,
- wytyczne do organizacji i tworzenia Strzeleckich Ośrodków Szkoleniowych,
- dotacje z UM, wsparcie MON, inne możliwości pozyskiwania środków finansowych.

5.) Sprawy logistyczne / zaopatrzeniowe Związku:
- pozyskiwanie sprzętu, wyposażenia i zaopatrzenia z MON,
- pozyskiwanie jw. z innych instytucji – BOR, SG, inne,
- prowadzenie książki mienia w JS, ewidencjonowanie pozyskanego sprzętu do JS, odpowiedzialność finansowa za powierzone mienie,
- zasady pozyskiwania broni z MON, różnice w przepisach –  cywilnych i wojskowych /zaplanowane szkolenie/,
- TPJS – wnioski do MON,

V Roczna Odprawa rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego i odśpiewania Hymnu Strzeleckiego – „Marszu I Brygady”.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE KOMENDY GŁÓWNEJ ZS "STRZELEC" OSW

2018-11-11 09:09

Zawody strzeleckie z okazji Stulecia Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 3 listopada 2018 na strzelnicy "Anna" koło Jarosławia odbyły się VII Zawody Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego. W kwalifikacji indywidualnej drugim najlepszym strzelcem okazał się jeden z podopiecznych naszej jednostki. Zapraszamy na nasz fanpage @js2025

2018-11-06 10:37

Zbiórka dla Fundacji Niezłomni
Kolejny raz nasza jednostka 1 listopada wzięła udział w zbiórce pieniędzy na szczytny cel. W tym dniu strzelcy z JS2025 zbierali pieniądze które zostały przekazane Fundacji "Niezłomni" im. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", która zajmuje się poszukiwaniem i odnajdywaniem bezimiennych grobów partyzantów podziemia antykomunistycznego i ofiar komunistycznego terroru a następnie identyfikuje na podstawie DNA pobranego od potomków ofiar.

2018-11-06 10:35

Upamiętnienie czynu zbrojnego
Strzelcy z naszej jednostki wzięli czynny udział w uroczystości upamiętnienia czynu zbrojnego Jarosławskiej Kompanii Legionów (15 kompania IV bat. II Brygady LP), która pod koniec października 1914 r. przeszła swój chrzest bojowy.

2018-11-06 10:29

Obóz unitarny w Trzciańcu
W dniach 12-14 października br. strzelcy z naszej jednostki wraz ze strzelcami ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" im. Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie wzięli udział w szkoleniu unitarnym w Ośrodku Szkolenia Górskiego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Trzciańcu, w Bieszczadach. Fotorelacja na naszej stronie na Facebooku @js2025

2018-11-06 10:25

Aktualności JS2025
Szanowni Państwo, Po dłuższej przerwie wracamy do aktualizowania informacji na stronie. W tym czasie nastąpiło wiele zmian, które już niebawem będziemy mogli Państwu przedstawić. Warto również śledzić bieżące informacje na naszym fangapeu @js2025 Pozdrawiamy!
wszystkie wiadomości