Związek Strzelecki powstał we Lwowie w 1910 roku z inicjatywy Związku Walki Czynnej, jako organizacja paramilitarna. Działał jednak legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie, we Lwowie pod nazwą Związek Strzelecki, a w Krakowie jako Towarzystwo Strzelec. Kierowała nim Komenda Główna Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu K. Sosnkowskim.

 

tl_files/historia1.jpg

 

Organizacje strzeleckie działające w zaborze pruskim i Królestwie Polskim pozostawały w konspiracji. W Galicji Związek Strzelecki organizował szkoły podoficerskie i oficerskie, mógł korzystać ze strzelnic wojskowych, odbywać ćwiczenia oraz kupować broń i amunicję. Jego członkami byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, kierunków i partii politycznych (z wyjątkiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy). Szczególna rolę w rozbudowie organizacji odegrali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W maju 1913 roku zlikwidowano Komendę Główną, jej funkcję przejął Wydział Wojskowy Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, której komendantem wojskowym został Józef Piłsudski.

 

tl_files/historia2.jpg

 

W chwili wybuchu I wojny światowej Zwiazek Strzelecki liczył 8000 członków zrzeszonych w 200 kołach strzeleckich. Członkowie ZS i Polskich Drużyn Strzeleckich stanowili podstawę Legionów Polskich, walczących u boku Cesarstwa Austro-Węgierskiego, oraz konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej.
Głównymi działaczami Zwiazku byli: J.Piłsudski, E.Rydz-Śmigły, K.Sosnkowski, W.Sikorski, M.Kukiel, W.Sławek, J.Stachiewicz, A.Prystor, K.J.Zamorski, W.Tetmajer. Organy prasowe to: Strzelec, Bellona Polska i Przegląd Wojskowy.


W okresie międzywojennym Związek Strzelecki funkcjonował jako organizacja społeczno-wychowawcza młodzieży i nawiązywała do tradycji Związku z lat 1910 - 1914. Związek zrzeszał przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Zajmował się działalnością w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych i należał do Polskich Związków Sportowych. Pozostawał w ścisłym związku z obozem Józefa Piłsudskiego.Terytorialna struktura organizacyjna Związku Strzeleckiego odpowiadała wojskowo-administracyjnemu podziałowi państwa.


W 1939 Związek liczył ok. 500 tys. członków, którzy w czasie wojny obronnej 1939 roku wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe. Wydawał pisma: Strzelec i Praca Strzelecka.

 

tl_files/historia3.jpg

 

Po drugiej wojnie światowej Związek Strzelecki został rozwiązany, a ponowna reaktywacja Związku Strzeleckiego nastąpiła w roku 1991.

 

tl_files/historia4.jpg

2017-06-15 09:39

Czas wakacji.
Zbliża się długo wyczekiwany okres wakacyjny. Dla wielu z nas będzie to czas odpoczynku i regeneracji. Część z nas pochłonie również sezonowa praca, czy pomoc w domu. Jednostka w okresie od początku lipca do końca sierpnia będzie funkcjonować nieco inaczej niż w ciągu roku. W tym czasie nie planujemy żadnego naboru dla kandydatów. Pierwszy nabór planowany jest na przełom wrzesień/październik br.

2017-02-01 14:49

Artykuł: Współczesna młodzież (1)

Zapraszamy do lektury naszego artykułu dotyczącego życia współczesnej młodzieży. Artykuł oparty został o nasze doświadczenia i obserwacje w trakcie współpracy z młodzieżą.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2017-01-31 16:04

Strzeleckie ferie zimowe

tl_files/ferie 2017/topografia07.jpg

Ferie zimowe za nami. Dla strzelców z Jarosławia był to czas intensywnego szkolenia i dobrej zabawy. Zapraszamy na krótką relację.
CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-11-12 23:18

Święto Niepodległości 2016
Fotograf: Tomasz Majcher

Strzelcy JS2025 wzięli czynny udział w uroczystościach Święta Niepodległości.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-10-20 19:40

Lekcja historii
...

Dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży w Jarosławiu wzięliśmy udział w lekcji historii, dzięki której poznaliśmy szczegółowo historię sztandaru Armii Krajowej, który mamy zaszczyt nosić.

CZYTAJ WIĘCEJ...

wszystkie wiadomości