Budowa Obrony Narodowej cz.1.

tl_files/strzelec01.jpg

 

Patrząc na to, co dzieje się we wschodniej Ukrainie należy poważnie zastanowić się nad bezpieczeństwem środowisk lokalnych w gminie, powiecie.

 

Nie bez powodu już od kilku lat w Polsce prowadzona jest dyskusja na temat odbudowy w naszym kraju Obrony Terytorialnej w oparciu o żołnierzy rezerwy oraz organizacje społeczne.
Największą organizacją proobronną działającą na rzecz budowy Obrony Narodowej jest Związek Strzelecki "Strzelec" OSW, będący pod patronatem MON. W Jarosławiu funkcjonuje jego jednostka terenowa - Jednostka Strzelecka 2025, która nosi imię ppor. Zbigniewa Zielińskiego, a wspierana jest m.in. przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Tadeusza i Heleny Zielińskich. Jarosławska Jednostka realizuje program zajęć dla młodzież, ale nie tylko. W jej skład wchodzą również osoby dorosłe, pracujące, które aktywnie biorą udział w życiu Jednostki.
 
"Zadaniem ruchu strzeleckiego w kraju jest kultywowanie idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, która przewiduje organizowanie się społeczeństwa na rzecz obronności Państwa" - mówi mł. insp. ZS Daniel KOT, Dowódca JS2025.
"Należy pamiętać, iż Legiony Polskie ściśle wiążą się z funkcjonowaniem Związku Strzeleckiego. W tym roku strzelcy obchodzą 100-lecie Wymarszu I Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów" - kontynuuje Dowódca JS2025.
 
Rzeczywiście Setna Rocznika Czynu Legionowego, która przypada w tym roku jest dobrym momentem do zwiększenia dyskusji na temat systemu obronnego Państwa w oparciu na Obronę Narodową. Czym zatem jest Obrona Narodowa?
Jak wyjaśnia Dowódca JS2025 ideą współczesnej Obrony Narodowej jest działalność społeczeństwa na rzecz społeczeństwa. Zasada człowiek, dla człowieka, która sprawdza się od wielu lat również w innych Państwach. Najlepszym tego przykładem jest Gwardia Narodowa USA, gdzie realizowany jest model żołnierza-cywila. Podobne modele funkcjonują w Wielkiej Brytanii, Danii i Szwajcarii. Jak mówi insp. ZS Marcin WASZCZUK - Komendant Główny ZS "Strzelec" OSW "Polski nie stać na nieposiadanie Obrony Narodowej". Według Komendanta jest to najtańsza forma posiadania sił zdolnych do reagowania kryzysowego zarówno w wymiarze klęsk żywiołowych, jak i militarnym.
Rzeczywiście wieloletnia współpraca "Strzelca" z Ministerstwem Obrony Narodowej pokazuje, iż model kształcenia militarnego społeczeństwa poprzez organizacje społeczne sprawdza się. Również jarosławska Jednostka Strzelecka realizuje te zadania wypracowane wspólnie z MON przez współpracę z 14. Dywizjonem Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu.
 
"Współpraca ta rozpoczęła się w roku 2003 zaraz po powstaniu Jednostki Strzeleckiej. Szkolenia realizowane przez żołnierzy naszego dywizjonu są zawsze na wysokim poziomie merytorycznym. Nasza współpraca jest również przykładem dla Komendy Głównej, która we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej ma konkretne dowody na skuteczność naszych wspólnych działań" - mówi mł. insp. ZS Daniel KOT.
 
Wielkim patronem utworzenia Obrony Narodowej opartej o organizacje społeczne był św. pamięci Generał Brygady Sławomir Petelicki. To on jako jeden z pierwszych zauważył potencjał jaki mają za sobą strzelcy i aktywnie włączył się by wspierać dążenia "Strzelca" w tym zakresie. Dzięki Panu Generałowi do działania włączył się również Generał Waldemar Skrzypczak, były Wiceminister Obrony Narodowej, który również widzi potrzebę w budowaniu społecznych struktur obronnych Państwa. 
Obecnie Komenda Główna "Strzelca" jest na ukończeniu programu Strzeleckich Pododdziałów Obrony Narodowej, które mają opierać się o terenowe struktury Związku w połączeniu z innymi organizacjami pozarządowymi.
 
W części drugiej przedstawimy Państwu szczegółowe cele i zadania SPON oraz plany jarosławskich strzelców, którzy mają dla mieszkańców Jarosławia i powiatu konkretne propozycje do włączenia się w akcję budowy Obrony Narodowej w naszym środowisku lokalnym.

 

2017-06-15 09:39

Czas wakacji.
Zbliża się długo wyczekiwany okres wakacyjny. Dla wielu z nas będzie to czas odpoczynku i regeneracji. Część z nas pochłonie również sezonowa praca, czy pomoc w domu. Jednostka w okresie od początku lipca do końca sierpnia będzie funkcjonować nieco inaczej niż w ciągu roku. W tym czasie nie planujemy żadnego naboru dla kandydatów. Pierwszy nabór planowany jest na przełom wrzesień/październik br.

2017-02-01 14:49

Artykuł: Współczesna młodzież (1)

Zapraszamy do lektury naszego artykułu dotyczącego życia współczesnej młodzieży. Artykuł oparty został o nasze doświadczenia i obserwacje w trakcie współpracy z młodzieżą.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2017-01-31 16:04

Strzeleckie ferie zimowe

tl_files/ferie 2017/topografia07.jpg

Ferie zimowe za nami. Dla strzelców z Jarosławia był to czas intensywnego szkolenia i dobrej zabawy. Zapraszamy na krótką relację.
CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-11-12 23:18

Święto Niepodległości 2016
Fotograf: Tomasz Majcher

Strzelcy JS2025 wzięli czynny udział w uroczystościach Święta Niepodległości.

CZYTAJ WIĘCEJ...

2016-10-20 19:40

Lekcja historii
...

Dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży w Jarosławiu wzięliśmy udział w lekcji historii, dzięki której poznaliśmy szczegółowo historię sztandaru Armii Krajowej, który mamy zaszczyt nosić.

CZYTAJ WIĘCEJ...

wszystkie wiadomości